Hemsida: www.attendo.se
Telefon: 013-12 41 48
Besöksadress: Platensgatan 5 A, 582 20 Linköping

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Attendo LSS AB

Omsättning
2020: 945 040 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 914 587 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 797 287 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 752 609 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 731 925 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 763 472 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2020: 11,5%
2019: 7,6%
2018: 11,4%
2017: 13,5%
2016: 11,5%
2015: 9,9%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2020: 99 198 tkr
2019: 107 098 tkr
2018: 86 957 tkr
2017: 92 636 tkr
2016: 76 299 tkr
2015: 69 583 tkr
Årets resultat
2020: -6 066 tkr
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 6 139 tkr
Summa eget kapital
2020: 248 284 tkr
2019: 254 350 tkr
2018: 254 350 tkr
2017: 254 350 tkr
2016: 251 351 tkr
2015: 151 353 tkr
Utdelning till aktieägare
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2020: 464 343 tkr
2019: 458 073 tkr
2018: 401 775 tkr
2017: 386 175 tkr
2016: 390 917 tkr
2015: 416 593 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2018: 1 667 tkr
2017: 250 tkr
2016: 2 658 tkr
2015: 1 679 tkr
Antal anställda
2020: 1317
2019: 1327
2018: 1200
2017: 1165
2016: 1203
2015: 1323
Moderbolag
2020: 559026-7885
2019: 559026-7885
2018: 559026-7885
2017: 559026-7885
2016: 559026-7885
2015: 556148-5169
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 6 693 625 kr
2017: 5 789 750 kr
2016: 4 768 688 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 0 kr
2017: 0 kr
2016: 0 kr

Skicka sidan till: