Hemsida: www.attendo.se
Telefon: 08-586 252 00
Besöksadress: Vendevägen 85B, 182 91 Danderyd

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Attendo LSS AB

Omsättning
2021: 931 779 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 945 040 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 914 587 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 797 287 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 752 609 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 731 925 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 763 472 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 13,0%
2020: 11,5%
2019: 7,6%
2018: 11,4%
2017: 13,5%
2016: 11,5%
2015: 9,9%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 109 517 tkr
2020: 99 198 tkr
2019: 107 098 tkr
2018: 86 957 tkr
2017: 92 636 tkr
2016: 76 299 tkr
2015: 69 583 tkr
Årets resultat
2021: 0
2020: -6 066 tkr
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 6 139 tkr
Summa eget kapital
2021: 248 284 tkr
2020: 248 284 tkr
2019: 254 350 tkr
2018: 254 350 tkr
2017: 254 350 tkr
2016: 251 351 tkr
2015: 151 353 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 0
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2021: 455 992 tkr
2020: 464 343 tkr
2019: 458 073 tkr
2018: 401 775 tkr
2017: 386 175 tkr
2016: 390 917 tkr
2015: 416 593 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2018: 1 667 tkr
2017: 250 tkr
2016: 2 658 tkr
2015: 1 679 tkr
Antal anställda
2021: 1278
2020: 1317
2019: 1327
2018: 1200
2017: 1165
2016: 1203
2015: 1323
Moderbolag
2021: 559026-7885
2020: 559026-7885
2019: 559026-7885
2018: 559026-7885
2017: 559026-7885
2016: 559026-7885
2015: 556148-5169
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 6 693 625 kr
2017: 5 789 750 kr
2016: 4 768 688 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 0 kr
2017: 0 kr
2016: 0 kr

Skicka sidan till: