Hemsida: www.vivida.se
Telefon: 019-555 43 00
Besöksadress: Elementvägen 14, 702 27 Örebro

Information från bolagsverket om Vivida Assistans AB

Omsättning
2019: 180 047 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 180 502 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 189 266 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 189 130 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 186 935 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 2,2%
2018: 1,3%
2017: 2,0%
2016: 2,5%
2015: 1,6%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 2 998 tkr
2018: 1 901 tkr
2017: 3 462 tkr
2016: 4 182 tkr
2015: 1 816 tkr
Årets resultat
2019: 1 764 tkr
2018: 4 tkr
2017: 7 tkr
2016: 774 tkr
2015: -1 043 tkr
Summa eget kapital
2019: 4 702 tkr
2018: 2 938 tkr
2017: 2 934 tkr
2016: 2 927 tkr
2015: 2 153 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2019: 123 063 tkr
2018: 122 821 tkr
2017: 128 349 tkr
2016: 128 931 tkr
2015: 127 936 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2019: 6 tkr
2018: 671 tkr
2017: 693 tkr
2016: 728 tkr
2015: 831 tkr
Antal anställda
2019: 228
2018: 4
2017: 349
2016: 352
2015: 336
Moderbolag
2019: 559145-9341
2018: 559145-9341
2017: 559145-9341
2016: 556778-8947
2015: 5567788947

Skicka sidan till: