Hemsida: www.inrekraft.se
Telefon: 0921-664 30 eller 070-279 80 02
Besöksadresser : Grangatan 19, 961 30 Boden.

Gammelstadsvägen 4, 972 41 Luleå.

visa flera adresser.. Häradshövdingegatan 6, 903 31 Umeå.

Portstigen 9, 931 51 Skellefteå.
.

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Inre Kraft i Norr AB

Omsättning
2020: 361 003 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 233 345 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 223 414 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 224 488 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 225 715 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 217 329 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2020: 5,3%
2019: 2,1%
2018: 1,6%
2017: 2,4%
2016: 3,2%
2015: 4,4%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2020: 17 922 tkr
2019: 4 641 tkr
2018: 3 393 tkr
2017: 5 136 tkr
2016: 6 989 tkr
2015: 9 433 tkr
Årets resultat
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Summa eget kapital
2020: 31 601 tkr
2019: 14 547 tkr
2018: 14 547 tkr
2017: 14 547 tkr
2016: 14 547 tkr
2015: 14 547 tkr
Utdelning till aktieägare
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2020: 237 705 tkr
2019: 158 068 tkr
2018: 151 117 tkr
2017: 150 554 tkr
2016: 151 337 tkr
2015: 143 839 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2020: 687 tkr
2019: 1 338 tkr
2018: 1 347 tkr
2017: 1 367 tkr
2016: 1 395 tkr
2015: 1 354 tkr
Antal anställda
2020: 642
2019: 467
2018: 443
2017: 455
2016: 462
2015: 405
Moderbolag
2020: 556972-6705
2019: 556972-6705
2018: 556972-6705
2017: 556742-0731
2016: 556742-0731
2015: 556742-0731
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2016: 99 843 kr
2015: 134 757 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2016: 0 kr
2015: 0 kr

Skicka sidan till: