Hemsida: www.tindra-ab.se
Telefon: 0435-15730
Besöksadress: Bryggerigatan 2, 264 33 Klippan.

Information från bolagsverket om Tindra personlig assistans AB

Omsättning
2017: 72 691 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 71 742 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 76 801 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2017: 3,9%
2016: 1,9%
2015: 1,1%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2017: 2 831 tkr
2016: 1 014 tkr
2015: 813 tkr
Årets resultat
2017: 2 176 tkr
2016: 1 036 tkr
2015: 612 tkr
Summa eget kapital
2017: 2 286 tkr
2016: 1 141 tkr
2015: 805 tkr
Utdelning till aktieägare
2017: 2 000 tkr
2016: 1 030 tkr
2015: 700 tkr
Löner till övriga anställda
2015: 53 238 tkr
Antal anställda
2017: 145
2016: 145
2015: 162
Personlig assistans är en del av anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: