Hemsida: www.optimalassistans.org
Telefon: 031-241542
Besöksadress: Lotsgatan 1, 414 58 Göteborg

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Optimal Assistans i Göteborg AB

Omsättning
2021: 70 662 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 59 097 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 57 135 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 60 842 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 58 766 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 61 901 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 7,9%
2020: 2,7%
2019: -2,6%
2018: 4,9%
2017: 3,0%
2016: 5,3%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 5 526 tkr
2020: 1 590 tkr
2019: -1 556 tkr
2018: 2 286 tkr
2017: 1 774 tkr
2016: 3 278 tkr
Årets resultat
2021: 4 319 tkr
2020: 1 207 tkr
2019: 54 tkr
2018: 2 623 tkr
2017: 983 tkr
2016: 2 968 tkr
Summa eget kapital
2021: 7 873 tkr
2020: 4 354 tkr
2019: 3 997 tkr
2018: 4 743 tkr
2017: 3 020 tkr
2016: 5 490 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 3 000 tkr
2020: 800 tkr
2019: 850 tkr
2018: 800 tkr
2017: 900 tkr
2016: 3 452 tkr
Löner till övriga anställda
2016: 39 731 tkr
Antal anställda
2021: 141
2020: 163
2019: 167
2018: 186
2017: 185
2016: 157
Moderbolag
2021:
2016:
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 37 857 kr
2019: -37 048 kr
2018: 54 429 kr
2016: 81 950 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 28 738 kr
2019: 1 286 kr
2018: 62 452 kr
2016: 74 200 kr
Personlig assistans är en del av anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: