Hemsida: www.libraassistans.se
Telefon: 023 - 70 31 70
Besöksadress: Magasinsgatan 9, 791 37 Falun

Information från bolagsverket om Libra Assistans AB

Omsättning
2018: 122 837 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 112 253 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 94 330 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 86 651 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: 3,6%
2017: 3,1%
2016: 0,9%
2015: 4,6%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: 4 318 tkr
2017: 2 886 tkr
2016: 837 tkr
2015: 3 897 tkr
Årets resultat
2018: 2 516 tkr
2017: 2 448 tkr
2016: 629 tkr
2015: 3 041 tkr
Summa eget kapital
2018: 4 924 tkr
2017: 3 407 tkr
2016: 959 tkr
2015: 3 330 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 3 000 tkr
Löner till övriga anställda
2018: 80 551 tkr
2017: 72 989 tkr
2016: 61 240 tkr
2015: 56 510 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2018: 727 tkr
2017: 1 425 tkr
2016: 1 197 tkr
Antal anställda
2018: 193
2017: 164
2016: 142
2015: 151
Moderbolag
2018: 556877-9705
2016: 556877-9705
2015: 556877-9705

Skicka sidan till: