Hemsida: www.lavita.nu
Telefon: 08-580 211 90
Besöksadress: Riddarplatsen 36, 7 tr, 177 30 Järfälla

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av LaVita Assistans AB

Omsättning
2021: 46 914 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 61 890 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 66 628 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 60 467 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 53 105 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 62 725 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 70 733 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 3,0%
2020: 2,4%
2019: 0,6%
2018: -1,4%
2017: -2,0%
2016: 9,3%
2015: -7,4%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 1 334 tkr
2020: 1 434 tkr
2019: 406 tkr
2018: -809 tkr
2017: -1 046 tkr
2016: 5 360 tkr
2015: -5 233 tkr
Årets resultat
2021: 893 tkr
2020: 1 365 tkr
2019: 404 tkr
2018: -818 tkr
2017: -1 459 tkr
2016: 5 347 tkr
2015: -5 240 tkr
Summa eget kapital
2021: 1 413 tkr
2020: 1 521 tkr
2019: 456 tkr
2018: 51 tkr
2017: 104 tkr
2016: 588 tkr
2015: -4 759 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 0
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 48 946 tkr
Antal anställda
2021: 135
2020: 157
2019: 160
2018: 110
2017: 97
2016: 104
2015: 214
Moderbolag
2021:
2020:
2016:
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 11 600 kr
2018: -26 967 kr
2017: -18 351 kr
2016: 94 035 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 11 543 kr
2018: -27 267 kr
2017: -25 596 kr
2016: 93 807 kr

Skicka sidan till: