Hemsida: jag.se
Telefon: 08-789 30 00
Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 1, 103 23 Stockholm

Information från bolagsverket om JAG Personlig assistans

Omsättning
2019: 934 199 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 967 240 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 914 212 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 896 385 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 920 527 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 1,2%
2018: 1,4%
2017: 1,2%
2016: 0,8%
2015: 2,1%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 9 646 tkr
2018: 12 624 tkr
2017: 8 618 tkr
2016: 5 771 tkr
2015: 18 454 tkr
Årets resultat
2019: 5 028 tkr
2018: 6 774 tkr
2017: 5 676 tkr
2016: 4 241 tkr
2015: 9 627 tkr
Summa eget kapital
2019: 93 834 tkr
2018: 88 806 tkr
2017: 82 031 tkr
2016: 76 356 tkr
2015: 72 114 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2019: 606 297 tkr
2018: 617 096 tkr
2017: 595 560 tkr
2016: 589 222 tkr
2015: 592 899 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2019: 1 733 tkr
2018: 1 737 tkr
2017: 1 781 tkr
2016: 1 578 tkr
2015: 1 513 tkr
Antal anställda
2019: 1657
2018: 1689
2017: 1627
2016: 1477
2015: 1522
Moderbolag
2019: 802018-3375
2018: 802018-3375
2017: 802018-3375
2016: 802018-3375
2015: 802018-3375

Skicka sidan till: