Hemsida: www.levval.se
Telefon: 031-78 900 87 / 0980-142 00
Besöksadress: Engelbrektsgatan 33, 411 37 Göteborg, , Företagarcentrum, 981 41 Kiruna

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Lev väl Assistans AB

Omsättning
2021: 40 210 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 38 330 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 38 037 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 39 420 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 41 128 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 35 867 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: -1,1%
2020: 2,8%
2019: 2,5%
2018: 1,8%
2017: 2,0%
2016: 5,6%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: -421 tkr
2020: 1 062 tkr
2019: 385 tkr
2018: 702 tkr
2017: 797 tkr
2016: 1 952 tkr
Årets resultat
2021: -424 tkr
2020: 820 tkr
2019: 846 tkr
2018: 525 tkr
2017: 595 tkr
2016: 1 538 tkr
Summa eget kapital
2021: 3 972 tkr
2020: 4 396 tkr
2019: 3 575 tkr
2018: 5 082 tkr
2017: 4 557 tkr
2016: 6 638 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 0
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 1 500 tkr
Löner till övriga anställda
2016: 23 791 tkr
Antal anställda
2021: 61
2020: 61
2019: 60
2018: 63
2017: 69
2016: 60
Moderbolag
2021:
2016:
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 18 333 kr
2016: 92 952 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 40 286 kr
2016: 73 238 kr

Skicka sidan till: