Hemsida: www.levval.se
Telefon: 031-78 900 87 / 0980-142 00
Besöksadress: Engelbrektsgatan 33, 411 37 Göteborg, , Företagarcentrum, 981 41 Kiruna

Information från bolagsverket om Lev väl Assistans AB

Omsättning
2019: 38 037 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 39 420 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 41 128 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 35 867 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 2,5%
2018: 1,8%
2017: 2,0%
2016: 5,6%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 385 tkr
2018: 702 tkr
2017: 797 tkr
2016: 1 952 tkr
Årets resultat
2019: 846 tkr
2018: 525 tkr
2017: 595 tkr
2016: 1 538 tkr
Summa eget kapital
2019: 3 575 tkr
2018: 5 082 tkr
2017: 4 557 tkr
2016: 6 638 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 1 500 tkr
Löner till övriga anställda
2016: 23 791 tkr
Antal anställda
2019: 60
2018: 63
2017: 69
2016: 60

Skicka sidan till: