Hemsida: www.omtankeniskane.se
Telefon: 046-809 10
Besöksadress: Mejerigatan 1, 247 62 Veberöd

Information från bolagsverket om Omtanken I Skåne AB

Omsättning
2019: 20 088 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 21 632 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 25 918 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 27 789 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 2,7%
2018: 2,5%
2017: 4,4%
2016: 11,6%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 546 tkr
2018: 547 tkr
2017: 992 tkr
2016: 3 017 tkr
Årets resultat
2019: 854 tkr
2018: 593 tkr
2017: 888 tkr
2016: 1 862 tkr
Summa eget kapital
2019: 2 553 tkr
2018: 1 699 tkr
2017: 1 607 tkr
2016: 2 218 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 750 tkr
2018: 0
2017: 500 tkr
2016: 1 500 tkr
Löner till övriga anställda
2016: 17 794 tkr
Antal anställda
2019: 59
2018: 63
2017: 74
2016: 75
Moderbolag
2019: 559053-6750
2017: 559053-6750
2016: 559053-6750

Skicka sidan till: