Hemsida: www.rahlander.se
Telefon: 070-556 2219
Besöksadress: Röhällsvägen 37, 183 63 Täby

Information från bolagsverket om Råhlander Assistans AB

Omsättning
2019: 5 977 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 6 695 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 8 084 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 8 325 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 7 045 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 0,1%
2018: 1,6%
2017: 10,6%
2016: 10,7%
2015: 5,4%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 3 tkr
2018: 106 tkr
2017: 814 tkr
2016: 894 tkr
2015: 377 tkr
Årets resultat
2019: 0
2018: 59 tkr
2017: 489 tkr
2016: 865 tkr
2015: 235 tkr
Summa eget kapital
2019: 1 231 tkr
2018: 1 231 tkr
2017: 1 272 tkr
2016: 1 082 tkr
2015: 517 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
2018: 0
2017: 100 tkr
2016: 300 tkr
2015: 300 tkr
Löner till övriga anställda
2015: 4 323 tkr
Antal anställda
2019: 15
2018: 15
2017: 18
2016: 18
2015: 12

Skicka sidan till: