Hemsida: www.enigheten.se
Telefon: 0243-229622
Besöksadress: Häradsvägen 19, 784 34 Borlänge

Information från bolagsverket om Enigheten Personligassistans AB

Omsättning
2017: 42 008 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 36 070 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2017: 1,1%
2016: 0,9%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2017: 451 tkr
2016: 308 tkr
Årets resultat
2017: 264 tkr
2016: 94 tkr
Summa eget kapital
2017: 486 tkr
2016: 222 tkr
Utdelning till aktieägare
2017: 385 tkr
2016: 385 tkr
Löner till övriga anställda
2016: 23 767 tkr
Antal anställda
2017: 68
2016: 60

Skicka sidan till: