Hemsida: www.enigheten.se
Telefon: 0243-229622
Besöksadress: Häradsvägen 22, 784 34 Borlänge

Information från bolagsverket om Enigheten Personlig Assistans AB

Omsättning
2018: 45 862 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 30 263 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 36 070 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: 0,5%
2017: -2,5%
2016: 0,9%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: 186 tkr
2017: -814 tkr
2016: 308 tkr
Årets resultat
2018: 118 tkr
2017: -807 tkr
2016: 94 tkr
Summa eget kapital
2018: -588 tkr
2017: -706 tkr
2016: 222 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 0
2017: 385 tkr
2016: 0
Löner till övriga anställda
2016: 23 767 tkr
Antal anställda
2018: 65
2017: 65
2016: 60

Skicka sidan till: