Hemsida: www.enigheten.se
Telefon: 0243-229622
Besöksadress: Häradsvägen 22, 784 34 Borlänge

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Enigheten Personlig Assistans AB

Omsättning
2020: 49 132 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 48 299 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 45 862 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 30 263 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 36 070 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2020: 4,0%
2019: 2,2%
2018: 0,5%
2017: -2,5%
2016: 0,9%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2020: 1 940 tkr
2019: 792 tkr
2018: 186 tkr
2017: -814 tkr
2016: 308 tkr
Årets resultat
2020: 1 452 tkr
2019: 957 tkr
2018: 118 tkr
2017: -807 tkr
2016: 94 tkr
Summa eget kapital
2020: 1 820 tkr
2019: 368 tkr
2018: -588 tkr
2017: -706 tkr
2016: 222 tkr
Utdelning till aktieägare
2020: 760 tkr
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
Löner till övriga anställda
2016: 23 767 tkr
Antal anställda
2020: 96
2019: 96
2018: 65
2017: 65
2016: 60
Moderbolag
2020: 559139-7608
2019: 559139-7608
2016:
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 77 600 kr
2019: 41 684 kr
2017: -42 842 kr
2016: 16 211 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 58 080 kr
2019: 50 368 kr
2017: -42 474 kr
2016: 4 947 kr
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: