Hemsida: albeda-personligassistans.se
Telefon: 0709-38 05 55
Besöksadress: Gökblomstervägen 47, 246 51 Löddeköpinge

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Albeda AB Personlig Assistans

Omsättning
2021: 20 819 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 21 488 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 20 645 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 21 728 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 23 227 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 22 703 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 21 898 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 5,4%
2020: 6,9%
2019: 3,7%
2018: 4,6%
2017: 9,7%
2016: 6,7%
2015: 10,8%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 1 092 tkr
2020: 1 474 tkr
2019: 757 tkr
2018: 997 tkr
2017: 1 931 tkr
2016: 1 515 tkr
2015: 2 334 tkr
Årets resultat
2021: 1 013 tkr
2020: 1 269 tkr
2019: 685 tkr
2018: 605 tkr
2017: 1 354 tkr
2016: 1 189 tkr
2015: 1 416 tkr
Summa eget kapital
2021: 4 810 tkr
2020: 4 297 tkr
2019: 3 528 tkr
2018: 3 343 tkr
2017: 3 338 tkr
2016: 2 984 tkr
2015: 2 595 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 0
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2016: 14 550 tkr
2015: 13 921 tkr
Antal anställda
2021: 50
2020: 49
2019: 47
2018: 48
2017: 51
2016: 52
2015: 50
Moderbolag
2021:
2016:

Skicka sidan till: