Hemsida: www.novasis.se
Telefon: 021-30 34 90
Besöksadress: Svalgången 1, 724 81 Västerås, , Skäggebyvägen 27, 612 44 Finspång

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Novasis Mitt AB

Omsättning
2021: 118 479 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 126 679 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 124 176 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 145 699 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 153 234 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 159 477 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 154 198 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 8,6%
2020: 6,6%
2019: 3,1%
2018: 3,0%
2017: 0,4%
2016: 4,7%
2015: 5,9%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 6 596 tkr
2020: 6 313 tkr
2019: 3 033 tkr
2018: 4 237 tkr
2017: 590 tkr
2016: 7 381 tkr
2015: 9 038 tkr
Årets resultat
2021: 8 693 tkr
2020: 6 897 tkr
2019: 3 015 tkr
2018: 2 987 tkr
2017: 349 tkr
2016: 5 655 tkr
2015: 6 734 tkr
Summa eget kapital
2021: 16 909 tkr
2020: 16 216 tkr
2019: 13 319 tkr
2018: 10 304 tkr
2017: 7 317 tkr
2016: 6 968 tkr
2015: 7 313 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 0
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 6 000 tkr
Löner till övriga anställda
2021: 77 487 tkr
2020: 83 991 tkr
2019: 83 281 tkr
2018: 95 378 tkr
2017: 103 418 tkr
2016: 102 753 tkr
2015: 100 905 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2021: 396 tkr
2020: 396 tkr
2019: 396 tkr
2018: 533 tkr
2017: 735 tkr
2016: 774 tkr
2015: 833 tkr
Antal anställda
2021: 182
2020: 207
2019: 206
2018: 178
2017: 204
2016: 247
2015: 243
Moderbolag
2021:
2020:
2016:
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 31 594 kr
2018: 44 135 kr
2016: 77 695 kr
2015: 101 551 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 31 406 kr
2018: 31 115 kr
2016: 59 526 kr
2015: 75 663 kr
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: