Hemsida: www.primacura.se
Telefon: 033-128 129
Besöksadress: Druveforsgatan 32, 504 33 Borås

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Primacura AB

Omsättning
2020: 104 038 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 102 813 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 97 442 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 93 751 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 99 502 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 88 376 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2020: 5,3%
2019: 4,8%
2018: 3,5%
2017: 5,4%
2016: 7,1%
2015: 6,7%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2020: 5 398 tkr
2019: 4 757 tkr
2018: 3 354 tkr
2017: 4 845 tkr
2016: 6 256 tkr
2015: 5 846 tkr
Årets resultat
2020: 4 074 tkr
2019: 3 421 tkr
2018: 2 193 tkr
2017: 3 125 tkr
2016: 4 365 tkr
2015: 3 464 tkr
Summa eget kapital
2020: 13 124 tkr
2019: 13 050 tkr
2018: 11 629 tkr
2017: 10 385 tkr
2016: 10 160 tkr
2015: 7 555 tkr
Utdelning till aktieägare
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 2 900 tkr
2015: 1 760 tkr
Löner till övriga anställda
2020: 69 930 tkr
2019: 67 384 tkr
2018: 64 071 tkr
2017: 60 125 tkr
2016: 64 455 tkr
2015: 58 807 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2020: 480 tkr
2019: 628 tkr
2018: 912 tkr
2017: 1 044 tkr
Antal anställda
2020: 170
2019: 175
2018: 175
2017: 186
2016: 186
2015: 157
Moderbolag
2020: 559203-3095
2019: 559203-3095
2016:
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 86 491 kr
2017: 115 357 kr
2016: 148 952 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 62 200 kr
2017: 74 405 kr
2016: 103 929 kr

Skicka sidan till: