Hemsida: www.jsassistans.se
Telefon: 0611-55 58 58
Besöksadress: Fiskekroken 18, 871 25 Härnösand

Information från bolagsverket om JS Assistanskonsult AB

Omsättning
2018: 23 210 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 29 307 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 26 404 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 24 686 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: 5,3%
2017: 3,5%
2016: 4,9%
2015: 0,0%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: 1 229 tkr
2017: 1 031 tkr
2016: 1 265 tkr
2015: 8 tkr
Årets resultat
2018: 884 tkr
2017: 847 tkr
2016: 910 tkr
2015: 320 tkr
Summa eget kapital
2018: 1 095 tkr
2017: 991 tkr
2016: 1 044 tkr
2015: 1 034 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 800 tkr
2017: 800 tkr
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 16 676 tkr
Antal anställda
2018: 35
2017: 42
2016: 43
2015: 40
Personlig assistans är en del av anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: