Hemsida: www.jsassistans.se
Telefon: 0611-55 58 58
Besöksadress: Fiskekroken 18, 871 25 Härnösand

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av JS Assistanskonsult AB

Omsättning
2021: 24 816 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 29 143 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 23 735 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 23 210 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 29 307 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 26 404 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 24 686 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 2,2%
2020: 5,4%
2019: 5,0%
2018: 5,3%
2017: 3,5%
2016: 4,9%
2015: 0,0%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 241 tkr
2020: 1 555 tkr
2019: 836 tkr
2018: 1 229 tkr
2017: 1 031 tkr
2016: 1 265 tkr
2015: 8 tkr
Årets resultat
2021: 412 tkr
2020: 1 152 tkr
2019: 448 tkr
2018: 884 tkr
2017: 847 tkr
2016: 910 tkr
2015: 320 tkr
Summa eget kapital
2021: 1 008 tkr
2020: 1 395 tkr
2019: 743 tkr
2018: 1 095 tkr
2017: 991 tkr
2016: 1 044 tkr
2015: 1 034 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 500 tkr
2020: 800 tkr
2019: 500 tkr
2018: 800 tkr
2017: 800 tkr
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 16 676 tkr
Antal anställda
2021: 37
2020: 45
2019: 35
2018: 35
2017: 42
2016: 43
2015: 40
Moderbolag
2021:
2020:
2016:
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 41 800 kr
2017: 51 550 kr
2015: 381 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 22 400 kr
2017: 42 350 kr
2015: 15 238 kr
Personlig assistans är en del av anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: