Hemsida: www.hil.se
Telefon: 042-12 74 72
Besöksadress: Södergatan 41, 252 25 Helsingborg

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Kooperativet Helsingborg Independent Living

Omsättning
2021: 54 939 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 54 541 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 55 590 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 54 244 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 57 101 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 61 135 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 2,1%
2020: 1,5%
2019: -1,2%
2018: -2,0%
2017: -0,6%
2016: 0,6%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 1 135 tkr
2020: 797 tkr
2019: -689 tkr
2018: -1 109 tkr
2017: -345 tkr
2016: 326 tkr
Årets resultat
2021: 824 tkr
2020: 797 tkr
2019: -689 tkr
2018: -505 tkr
2017: -79 tkr
2016: 211 tkr
Summa eget kapital
2021: 6 892 tkr
2020: 6 068 tkr
2019: 5 271 tkr
2018: 5 960 tkr
2017: 6 465 tkr
2016: 6 544 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 0
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
Antal anställda
2021: 93
2020: 97
2019: 102
2018: 101
2017: 109
2016: 118
Moderbolag
2021: 843002-2643
2020: 843002-2643
2019: 843002-2643
2018: 843002-2643
2017: 843002-2643
2016: 843002-2643
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: -18 132 kr
2018: -29 184 kr
2017: -9 079 kr
2016: 8 579 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: -18 132 kr
2018: -13 289 kr
2017: -2 079 kr
2016: 5 553 kr

Skicka sidan till: