Hemsida: www.ciaassistans.se
Telefon: 0705-280213
Besöksadress: Algatan 70, 231 42 Trelleborg

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Cia Assistans AB

Omsättning
2022: 23 397 tkr (tkr = tusen kronor)
2021: 23 002 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 19 395 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 18 213 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 20 341 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 19 929 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 18 383 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2022: 0,0%
2021: 1,0%
2020: -0,6%
2019: -2,0%
2018: 1,6%
2017: -0,6%
2016: 4,1%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2022: 7 tkr
2021: 228 tkr
2020: -122 tkr
2019: -361 tkr
2018: 324 tkr
2017: -121 tkr
2016: 747 tkr
Årets resultat
2022: -7 tkr
2021: 195 tkr
2020: -123 tkr
2019: -40 tkr
2018: 177 tkr
2017: 11 tkr
2016: 432 tkr
Summa eget kapital
2022: 488 tkr
2021: 645 tkr
2020: 450 tkr
2019: 572 tkr
2018: 613 tkr
2017: 435 tkr
2016: 574 tkr
Utdelning till aktieägare
2022: 0
2021: 0
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 150 tkr
Löner till övriga anställda
2016: 8 850 tkr
Antal anställda
2022: 33
2021: 33
2020: 27
2019: 26
2018: 27
2017: 33
2016: 33
Moderbolag
2022:
2021:
2016:
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2022: 583 kr
2021: 19 000 kr
2020: -15 250 kr
2019: -40 111 kr
2018: 32 400 kr
2017: -12 100 kr
2016: 74 700 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2022: -583 kr
2021: 16 250 kr
2020: -15 375 kr
2019: -4 444 kr
2018: 17 700 kr
2017: 1 100 kr
2016: 43 200 kr
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: