Hemsida: www.ciaassistans.se
Telefon: 0705-280213
Besöksadress: Algatan 70, 231 42 Trelleborg

Information från bolagsverket om Cia Assistans AB

Omsättning
2019: 18 213 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 20 341 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 19 929 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 18 383 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: -2,0%
2018: 1,6%
2017: -0,6%
2016: 4,1%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: -361 tkr
2018: 324 tkr
2017: -121 tkr
2016: 747 tkr
Årets resultat
2019: -40 tkr
2018: 177 tkr
2017: 11 tkr
2016: 432 tkr
Summa eget kapital
2019: 572 tkr
2018: 613 tkr
2017: 435 tkr
2016: 574 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 150 tkr
Löner till övriga anställda
2016: 8 850 tkr
Antal anställda
2019: 26
2018: 27
2017: 33
2016: 33

Skicka sidan till: