Hemsida: www.ja-assistans.com
Telefon: 0297-575760
Besöksadress: Södra Åsgatan 11, 816 30 Ockelbo

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av JA-assistans AB

Omsättning
2021: 27 481 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 25 979 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 20 864 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 22 138 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 21 196 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 23 275 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 1,5%
2020: 4,4%
2019: 1,4%
2018: 1,7%
2017: -0,3%
2016: 2,5%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 399 tkr
2020: 1 135 tkr
2019: 284 tkr
2018: 379 tkr
2017: -73 tkr
2016: 577 tkr
Årets resultat
2021: 242 tkr
2020: 758 tkr
2019: 254 tkr
2018: 167 tkr
2017: 14 tkr
2016: 414 tkr
Summa eget kapital
2021: 1 165 tkr
2020: 1 238 tkr
2019: 604 tkr
2018: 581 tkr
2017: 539 tkr
2016: 819 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 200 tkr
2020: 188 tkr
2019: 125 tkr
2018: 100 tkr
2017: 125 tkr
2016: 293 tkr
Löner till övriga anställda
2016: 15 705 tkr
Antal anställda
2021: 46
2020: 44
2019: 36
2018: 38
2017: 37
2016: 41
Moderbolag
2021:
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 75 667 kr
2019: 23 667 kr
2016: 48 083 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 50 533 kr
2019: 21 167 kr
2016: 34 500 kr

Skicka sidan till: