Hemsida: www.redvisa.se
Telefon: 070-3712228
Besöksadress: Finspångsvägen 179, 602 09 Norrköping

Information från bolagsverket om Redvisa i Norrköping AB

Omsättning
2019: 15 510 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 16 185 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 15 504 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 13 693 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 6,0%
2018: 9,0%
2017: 11,8%
2016: 11,7%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 834 tkr
2018: 1 402 tkr
2017: 1 818 tkr
2016: 1 595 tkr
Årets resultat
2019: 734 tkr
2018: 811 tkr
2017: 1 424 tkr
2016: 1 253 tkr
Summa eget kapital
2019: 7 221 tkr
2018: 6 656 tkr
2017: 6 004 tkr
2016: 4 739 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 5 000 tkr
2018: 0
2017: 159 tkr
2016: 0
Antal anställda
2019: 37
2018: 39
2017: 39
2016: 34

Skicka sidan till: