Hemsida: www.framtidaassistans.se
Telefon: 016-541 40 28
Besöksadress: Tegelbruksgatan 15, 632 28 Eskilstuna

Information från bolagsverket om Framtida Assistans i Sverige AB

Omsättning
2019: 39 593 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 58 589 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 72 457 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 62 095 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 54 779 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: -4,7%
2018: 4,8%
2017: 8,7%
2016: 7,1%
2015: 6,2%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: -1 828 tkr
2018: 2 660 tkr
2017: 5 765 tkr
2016: 4 113 tkr
2015: 3 201 tkr
Årets resultat
2019: -438 tkr
2018: 1 808 tkr
2017: 3 747 tkr
2016: 2 341 tkr
2015: 1 843 tkr
Summa eget kapital
2019: 2 582 tkr
2018: 5 020 tkr
2017: 6 912 tkr
2016: 5 165 tkr
2015: 2 824 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
2018: 2 000 tkr
2017: 3 700 tkr
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 35 685 tkr
Antal anställda
2019: 99
2018: 136
2017: 165
2016: 143
2015: 134
Moderbolag
2019: 556915-3561
2018: 556915-3561
2017: 556915-3561
2016: 556915-3561
2015: 556915-3561

Skicka sidan till: