Hemsida: www.evoab.se
Telefon: 040-685 44 44
Besöksadress: Gyllerogatan 1, 233 51 Svedala, , box 38, 233 21 Svedala, 233 21 Svedala

Information från bolagsverket om Erlandsdals Vård och Omsorg AB

Omsättning
2018: 8 736 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 8 161 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 19 490 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 16 495 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: 8,0%
2017: 16,8%
2016: -1,3%
2015: 1,9%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: 641 tkr
2017: 1 207 tkr
2016: -252 tkr
2015: 309 tkr
Årets resultat
2018: 492 tkr
2017: 905 tkr
2016: -359 tkr
2015: 183 tkr
Summa eget kapital
2018: 1 260 tkr
2017: 1 069 tkr
2016: 164 tkr
2015: 523 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 800 tkr
2017: 300 tkr
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2016: 12 341 tkr
2015: 10 039 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2016: 1 034 tkr
2015: 918 tkr
Antal anställda
2018: 13
2017: 11
2016: 32
2015: 25

Skicka sidan till: