Hemsida: www.classistans.se
Telefon: 073-667 72 35 eller 08-531 700 70
Besöksadress: Forelltorget 2, 141 47 Huddinge, , Wittstocksgatan 28, 115 27 Stockholm

Information från bolagsverket om Cl Assistans AB

Omsättning
2017: 22 382 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 22 947 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2017: 13,2%
2016: 6,0%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2017: 2 950 tkr
2016: 1 354 tkr
Årets resultat
2017: 1 925 tkr
2016: 1 062 tkr
Summa eget kapital
2017: 9 989 tkr
2016: 8 164 tkr
Utdelning till aktieägare
2017: 0
2016: 0
Löner till övriga anställda
2016: 14 541 tkr
Antal anställda
2017: 48
2016: 56
Moderbolag
2017: 559041-9015
2016: 559041-9015

Skicka sidan till: