Hemsida: www.classistans.se
Telefon: 073-667 72 35 eller 08-531 700 70
Besöksadress: Forelltorget 2, 141 47 Huddinge, , Wittstocksgatan 28, 115 27 Stockholm

Information från bolagsverket om CL Assistans AB

Omsättning
2019: 7 024 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 20 431 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 22 382 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 22 947 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: -21,5%
2018: 9,9%
2017: 13,2%
2016: 6,0%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: -1 497 tkr
2018: 2 021 tkr
2017: 2 950 tkr
2016: 1 354 tkr
Årets resultat
2019: -440 tkr
2018: 0
2017: 1 925 tkr
2016: 1 062 tkr
Summa eget kapital
2019: 9 550 tkr
2018: 9 989 tkr
2017: 9 989 tkr
2016: 8 164 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
Löner till övriga anställda
2016: 14 541 tkr
Antal anställda
2019: 18
2018: 47
2017: 48
2016: 56
Moderbolag
2019: 559041-9015
2018: 559041-9015
2017: 559041-9015
2016: 559041-9015

Skicka sidan till: