Hemsida: www.ekensassistans.se
Telefon: 046-73 00 90
Besöksadress: Vikengatan 5, 244 65 Furulund

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Ekens Assistans AB

Omsättning
2021: 74 495 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 75 202 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 72 941 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 70 733 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 70 245 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 63 580 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 60 723 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 0,9%
2020: 0,4%
2019: 1,6%
2018: 1,1%
2017: 3,6%
2016: 5,3%
2015: 3,6%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 636 tkr
2020: 287 tkr
2019: 1 173 tkr
2018: 782 tkr
2017: 2 513 tkr
2016: 3 389 tkr
2015: 2 185 tkr
Årets resultat
2021: 642 tkr
2020: 875 tkr
2019: 635 tkr
2018: 387 tkr
2017: 1 441 tkr
2016: 1 939 tkr
2015: 1 147 tkr
Summa eget kapital
2021: 9 566 tkr
2020: 8 924 tkr
2019: 8 049 tkr
2018: 7 414 tkr
2017: 9 027 tkr
2016: 7 585 tkr
2015: 6 062 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 0
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 2 000 tkr
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 40 648 tkr
Antal anställda
2021: 152
2020: 188
2019: 148
2018: 152
2017: 153
2016: 146
2015: 144
Moderbolag
2021: 556803-9001
2020: 556803-9001
2019: 556803-9001
2018: 556803-9001
2016: 556803-9001
2015: 556803-9001
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 24 438 kr
2018: 18 619 kr
2015: 62 429 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 13 229 kr
2018: 9 214 kr
2015: 32 771 kr
Personlig assistans är en del av anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: