Hemsida: www.ekensassistans.se
Telefon: 046-73 00 90
Besöksadress: Vikengatan 5, 244 65 Furulund

Information från bolagsverket om Ekens Assistans AB

Omsättning
2017: 70 245 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 63 580 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 60 723 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2017: 3,6%
2016: 5,3%
2015: 3,6%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2017: 2 513 tkr
2016: 3 389 tkr
2015: 2 185 tkr
Årets resultat
2017: 1 441 tkr
2016: 1 939 tkr
2015: 1 147 tkr
Summa eget kapital
2017: 9 027 tkr
2016: 7 585 tkr
2015: 6 062 tkr
Utdelning till aktieägare
2017: 2 000 tkr
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 40 648 tkr
Antal anställda
2017: 153
2016: 146
2015: 144
Moderbolag
2016: 556803-9001
2015: 556803-9001
Personlig assistans är en del av anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: