Hemsida: assistanspartner.se
Telefon: Växel: 026-12 00 12
Besöksadress: Fältskärsleden 18, 802 80 Gävle, , Postadress:, Box 975, 801 33 GÄVLE

Information från bolagsverket om AssistansPartner i Gävleborg AB

Omsättning
2019: 21 931 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 21 638 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 23 404 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 23 406 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 19 625 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 0,9%
2018: -0,3%
2017: 0,4%
2016: 4,0%
2015: 2,9%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 195 tkr
2018: -55 tkr
2017: 98 tkr
2016: 911 tkr
2015: 558 tkr
Årets resultat
2019: 23 tkr
2018: -770 tkr
2017: -287 tkr
2016: 568 tkr
2015: 203 tkr
Summa eget kapital
2019: -595 tkr
2018: -954 tkr
2017: -184 tkr
2016: 103 tkr
2015: -464 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 13 065 tkr
Antal anställda
2019: 40
2018: 40
2017: 40
2016: 40
2015: 40
Moderbolag
2019: 556862-6971
2018: 556862-6971

Skicka sidan till: