Hemsida: www.jetajon.com
Telefon: 0512 30 20 22
Besöksadress: Drottninggatan 29, 702 22 Örebro

Information från bolagsverket om Jeta Jon AB

Omsättning
2019: 12 855 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 12 650 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 12 047 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 11 801 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 14 193 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 5,0%
2018: 2,2%
2017: 1,2%
2016: -0,3%
2015: 7,0%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 642 tkr
2018: 281 tkr
2017: 139 tkr
2016: -39 tkr
2015: 955 tkr
Årets resultat
2019: 531 tkr
2018: 229 tkr
2017: 82 tkr
2016: 356 tkr
2015: 556 tkr
Summa eget kapital
2019: 1 358 tkr
2018: 977 tkr
2017: 747 tkr
2016: 666 tkr
2015: 909 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 549 tkr
2018: 150 tkr
2017: 0
2016: 0
2015: 600 tkr
Löner till övriga anställda
2015: 9 249 tkr
Antal anställda
2019: 30
2018: 32
2017: 32
2016: 22
2015: 23

Skicka sidan till: