Hemsida: www.beoneteam.se
Telefon: 0480-567 70
Besöksadress: Skeppsbrogatan 47, 392 31 Kalmar

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av BeOneTeam Personlig Assistans AB

Omsättning
2020: 25 031 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 28 219 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 30 080 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 30 802 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 34 319 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 35 357 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2020: 4,7%
2019: 2,2%
2018: 3,6%
2017: 2,6%
2016: 4,2%
2015: 0,5%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2020: 1 187 tkr
2019: 616 tkr
2018: 1 091 tkr
2017: 759 tkr
2016: 1 431 tkr
2015: 115 tkr
Årets resultat
2020: 582 tkr
2019: 243 tkr
2018: 789 tkr
2017: 25 tkr
2016: -49 tkr
2015: 118 tkr
Summa eget kapital
2020: 1 111 tkr
2019: 529 tkr
2018: 985 tkr
2017: 196 tkr
2016: 171 tkr
2015: 220 tkr
Utdelning till aktieägare
2020: 0
2019: 0
2018: 700 tkr
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 24 159 tkr
Antal anställda
2020: 48
2019: 54
2018: 59
2017: 65
2016: 69
2015: 75
Moderbolag
2020: 556876-1638
2019: 556876-1638
2018: 556876-1638
2017: 556876-1752
2016: 556876-1638
2015: 556876-1752
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 39 567 kr
2019: 20 533 kr
2018: 36 367 kr
2016: 47 700 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 19 400 kr
2019: 8 100 kr
2018: 26 300 kr
2016: -1 633 kr

Skicka sidan till: