Hemsida: www.hrspersonligassistans.se
Telefon: 040-300440
Besöksadress: Svanevägen 25, 212 23 Malmö

Information från bolagsverket om Human Resources Scandinavia AB

Omsättning
2018: 14 396 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 13 219 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 13 474 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 15 358 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: -3,3%
2017: -1,8%
2016: -2,2%
2015: -7,1%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: -468 tkr
2017: -254 tkr
2016: -293 tkr
2015: -1 097 tkr
Årets resultat
2018: -578 tkr
2017: -342 tkr
2016: -324 tkr
2015: -1 115 tkr
Summa eget kapital
2018: -2 207 tkr
2017: -1 629 tkr
2016: -1 287 tkr
2015: -963 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2016: 9 644 tkr
2015: 11 699 tkr
Antal anställda
2018: 33
2017: 32
2016: 32
2015: 32
Personlig assistans är en del av anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: