Hemsida: www.assistanspagotland.se
Telefon: 0498-218910 eller 0704-802081
Besöksadress: Hyvelgatan 5, 621 41 Visby

Information från bolagsverket om Assistans på Gotland AB

Omsättning
2017: 33 915 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 34 936 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 34 478 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2017: 0,3%
2016: 0,7%
2015: 2,9%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2017: 56 tkr
2016: 227 tkr
2015: 1 006 tkr
Årets resultat
2017: 74 tkr
2016: 381 tkr
2015: 574 tkr
Summa eget kapital
2017: 174 tkr
2016: 1 929 tkr
2015: 1 748 tkr
Utdelning till aktieägare
2017: 0
2016: 1 000 tkr
2015: 200 tkr
Löner till övriga anställda
2015: 23 216 tkr
Antal anställda
2017: 56
2016: 64
2015: 72

Skicka sidan till: