Hemsida: assistanspagotland.se
Telefon: 0498-2110 95
Besöksadress: Herkulesvägen 9, 621 41 Visby

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Assistans på Gotland AB

Omsättning
2020: 61 071 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 57 815 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 27 676 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 28 295 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 27 814 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 32 490 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2020: 4,4%
2019: 2,3%
2018: 0,8%
2017: -0,9%
2016: -2,4%
2015: -0,2%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2020: 2 680 tkr
2019: 1 313 tkr
2018: 219 tkr
2017: -257 tkr
2016: -786 tkr
2015: -82 tkr
Årets resultat
2020: 0
2019: 749 tkr
2018: 1 tkr
2017: -362 tkr
2016: 7 tkr
2015: -147 tkr
Summa eget kapital
2020: 924 tkr
2019: 924 tkr
2018: 175 tkr
2017: 623 tkr
2016: 985 tkr
2015: 978 tkr
Utdelning till aktieägare
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 22 319 tkr
Antal anställda
2020: 92
2019: 89
2018: 52
2017: 67
2016: 65
2015: 73
Moderbolag
2020: 556760-8475
2019: 556760-8475
2017: 556993-5231
2016: 556993-5231
2015: 556993-5231
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 87 533 kr
2018: 12 882 kr
2016: -60 462 kr
2015: -6 308 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 49 933 kr
2018: 59 kr
2016: 538 kr
2015: -11 308 kr

Skicka sidan till: