Hemsida: www.rikassistans.se
Telefon: 0611 81 10 10
Besöksadress: Norra Kyrkogatan 15, 871 31 Härnösand

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Rik Assistans

Omsättning
2021: 83 947 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 81 875 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 73 783 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 23 039 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 78 470 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 81 041 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 7,4%
2020: 6,8%
2019: 5,0%
2018: 3,2%
2017: 4,1%
2016: 3,2%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 6 180 tkr
2020: 5 583 tkr
2019: 3 681 tkr
2018: 666 tkr
2017: 3 118 tkr
2016: 2 601 tkr
Årets resultat
2021: 0
2020: 0
2019: 3 748 tkr
2018: 1 205 tkr
2017: 2 678 tkr
2016: 1 881 tkr
Summa eget kapital
2021: 9 234 tkr
2020: 9 234 tkr
2019: 9 234 tkr
2018: 5 486 tkr
2017: 5 940 tkr
2016: 4 261 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 0
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
Löner till övriga anställda
2021: 55 057 tkr
2020: 57 930 tkr
2019: 52 218 tkr
2018: 15 600 tkr
2017: 52 953 tkr
2016: 53 947 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2017: 698 tkr
2016: 1 175 tkr
Antal anställda
2021: 130
2020: 131
2019: 122
2018: 115
2017: 153
2016: 160
Moderbolag
2021: 556760-8475
2020: 556760-8475
2019: 556760-8475
2016:
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 102 250 kr
2018: 16 650 kr
2016: 61 929 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 104 111 kr
2018: 30 125 kr
2016: 44 786 kr
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: