Hemsida: www.feelwell.nu
Telefon: 0340-130 60 eller 070-2509963
Besöksadress: Strandbackavägen 140, 432 75 Träslövsläge

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Feel Well - Varberg AB

Omsättning
2021: 33 913 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 25 143 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 27 095 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 22 709 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 6,1%
2020: -1,0%
2019: 9,7%
2018: 1,6%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 2 056 tkr
2020: -241 tkr
2019: 2 619 tkr
2018: 369 tkr
Årets resultat
2021: 1 618 tkr
2020: -38 tkr
2019: 1 587 tkr
2018: 204 tkr
Summa eget kapital
2021: 3 526 tkr
2020: 1 908 tkr
2019: 1 946 tkr
2018: 1 358 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 1 000 tkr
2020: 0
2019: 0
2018: 0
Antal anställda
2021: 50
2020: 55
2019: 52
2018: 48
Moderbolag
2021:
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: -9 269 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: -1 462 kr
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: