Hemsida: www.peterassistans.se
Telefon: 0705-85 08 04 eller 0707-36 44 74
Besöksadress: Stålebovägen 48, 433 76 Jonsered

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Peter Skoglund Assistans AB

Omsättning
2020: 11 640 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 11 866 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 10 940 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 11 506 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 9 025 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2020: 6,5%
2019: 7,4%
2018: 2,3%
2017: 2,8%
2016: 4,6%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2020: 712 tkr
2019: 821 tkr
2018: 219 tkr
2017: 298 tkr
2016: 406 tkr
Årets resultat
2020: 492 tkr
2019: 462 tkr
2018: 126 tkr
2017: 170 tkr
2016: 277 tkr
Summa eget kapital
2020: 2 498 tkr
2019: 2 006 tkr
2018: 1 544 tkr
2017: 1 419 tkr
2016: 1 249 tkr
Utdelning till aktieägare
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
Löner till övriga anställda
2016: 5 877 tkr
Antal anställda
2020: 27
2019: 27
2018: 26
2017: 26
2016: 24
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 178 000 kr
2019: 205 250 kr
2017: 74 500 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 123 000 kr
2019: 115 500 kr
2017: 42 500 kr

Skicka sidan till: