Hemsida: www.törnrosen.nu
Telefon: 0704912931
Besöksadress: Sörby 100, 73391 Sala

Information från bolagsverket om Törnrosens Assistans AB

Omsättning
2019: 11 674 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 15 421 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 14 981 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 5,8%
2018: -0,8%
2017: -9,2%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 671 tkr
2018: -117 tkr
2017: -1 374 tkr
Årets resultat
2019: 657 tkr
2018: -140 tkr
2017: -1 077 tkr
Summa eget kapital
2019: 547 tkr
2018: -110 tkr
2017: -471 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
2018: 0
2017: 0
Antal anställda
2019: 23
2018: 34
2017: 35
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: