Hemsida: www.allasassistans.se
Telefon: 031-7881350
Besöksadress: Industrivägen 55, 43361 Sävedalen

Information från bolagsverket om Allas Assistans

Omsättning
2018: 58 220 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 20 469 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 17 143 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 16 088 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: 2,7%
2017: -2,5%
2016: 4,0%
2015: 0,4%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: 1 547 tkr
2017: -530 tkr
2016: 679 tkr
2015: 66 tkr
Årets resultat
2018: 792 tkr
2017: 213 tkr
2016: 362 tkr
2015: 43 tkr
Summa eget kapital
2018: 1 679 tkr
2017: 887 tkr
2016: 674 tkr
2015: 312 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 10 526 tkr
Antal anställda
2018: 118
2017: 52
2016: 41
2015: 40
Moderbolag
2018: 559026-5343

Skicka sidan till: