Hemsida: kolla
Telefon: 031-7881350
Besöksadress: Industrivägen 55, 43361 Sävedalen

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Allas Assistans

Omsättning
2019: 46 008 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 58 220 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 20 469 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 17 143 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 16 088 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 11,2%
2018: 2,7%
2017: -2,5%
2016: 4,0%
2015: 0,4%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 5 117 tkr
2018: 1 547 tkr
2017: -530 tkr
2016: 679 tkr
2015: 66 tkr
Årets resultat
2019: 2 766 tkr
2018: 792 tkr
2017: 213 tkr
2016: 362 tkr
2015: 43 tkr
Summa eget kapital
2019: 4 445 tkr
2018: 1 679 tkr
2017: 887 tkr
2016: 674 tkr
2015: 312 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 10 526 tkr
Antal anställda
2019: 105
2018: 118
2017: 52
2016: 41
2015: 40
Moderbolag
2019: 559026-5343
2018: 559026-5343
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 511 700 kr
2018: 154 700 kr
2016: 67 900 kr
2015: 6 600 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 276 600 kr
2018: 79 200 kr
2016: 36 200 kr
2015: 4 300 kr

Skicka sidan till: