Hemsida: www.mellanhanden.se
Telefon: 070-7270349
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, 392 35 Kalmar

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Mellanhanden AB

Omsättning
2019: 33 251 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 32 293 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 27 344 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 21 550 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 21 847 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 4,3%
2018: 3,5%
2017: 2,9%
2016: 4,2%
2015: 6,7%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 1 390 tkr
2018: 1 138 tkr
2017: 737 tkr
2016: 702 tkr
2015: 1 339 tkr
Årets resultat
2019: 1 268 tkr
2018: 760 tkr
2017: 550 tkr
2016: 510 tkr
2015: 796 tkr
Summa eget kapital
2019: 2 399 tkr
2018: 1 831 tkr
2017: 1 471 tkr
2016: 922 tkr
2015: 1 111 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 13 905 tkr
Antal anställda
2019: 100
2018: 100
2017: 70
2016: 37
2015: 37

Skicka sidan till: