Hemsida: www.valavomsorg.se
Telefon: 0515-68 55 70
Besöksadress: Terminalgatan 3, 521 36 Falköping

Information från bolagsverket om Val av Omsorg Falköping AB

Omsättning
2018: 20 992 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 23 888 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 24 385 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 21 581 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: -2,2%
2017: 0,6%
2016: 2,6%
2015: -3,1%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: -443 tkr
2017: 130 tkr
2016: 622 tkr
2015: -651 tkr
Årets resultat
2018: -443 tkr
2017: 99 tkr
2016: 559 tkr
2015: -365 tkr
Summa eget kapital
2018: 211 tkr
2017: 854 tkr
2016: 755 tkr
2015: 196 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 0
2017: 200 tkr
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2016: 16 572 tkr
2015: 15 372 tkr
Antal anställda
2018: 41
2017: 45
2016: 45
2015: 42

Skicka sidan till: