Hemsida: www.homsan.se
Telefon: 08-588 01 706 eller 070-760 03 06
Besöksadress: Vita Liljans Väg 20, 127 34 Skärholmen

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Homsan AB

Omsättning
2020: 40 095 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 34 035 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 30 426 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 31 370 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 34 057 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 25 567 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2020: 11,4%
2019: 9,7%
2018: 6,5%
2017: 5,3%
2016: -0,5%
2015: 1,3%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2020: 4 371 tkr
2019: 3 228 tkr
2018: 1 880 tkr
2017: 1 612 tkr
2016: -156 tkr
2015: 318 tkr
Årets resultat
2020: 4 737 tkr
2019: 1 752 tkr
2018: 1 050 tkr
2017: 916 tkr
2016: 107 tkr
2015: 924 tkr
Summa eget kapital
2020: 7 660 tkr
2019: 5 923 tkr
2018: 4 471 tkr
2017: 3 721 tkr
2016: 2 805 tkr
2015: 2 698 tkr
Utdelning till aktieägare
2020: 3 000 tkr
2019: 3 000 tkr
2018: 300 tkr
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 15 093 tkr
Antal anställda
2020: 53
2019: 48
2018: 49
2017: 39
2016: 61
2015: 44

Skicka sidan till: