Hemsida: www.jessysassistans.com
Telefon: 08-771 46 05 eller 070-888 9449
Besöksadress: Storforsplan 44, 8 tr, 12347 Farsta

Information från bolagsverket om AB Jessys Assistans

Omsättning
2018: 25 768 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 31 105 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 38 575 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 37 835 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: -11,8%
2017: -4,6%
2016: -0,5%
2015: 7,9%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: -3 020 tkr
2017: -1 416 tkr
2016: -176 tkr
2015: 2 745 tkr
Årets resultat
2018: -2 717 tkr
2017: -19 tkr
2016: 4 tkr
2015: 1 729 tkr
Summa eget kapital
2018: 278 tkr
2017: 218 tkr
2016: 237 tkr
2015: 2 433 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 2 200 tkr
Löner till övriga anställda
2015: 24 111 tkr
Antal anställda
2018: 54
2017: 61
2016: 72
2015: 71

Skicka sidan till: