Hemsida: www.esassistans.se
Telefon: 040-669 63 20
Besöksadress: Carlsgatan 12 A, 211 20 Malmö

Information från bolagsverket om Saki Assistans AB

Omsättning
2016: 11 359 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2016: -0,7%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2016: -83 tkr
Årets resultat
2016: 68 tkr
Summa eget kapital
2016: 667 tkr
Utdelning till aktieägare
2016: 0
Löner till övriga anställda
2016: 7 632 tkr
Antal anställda
2016: 24

Skicka sidan till: