Hemsida: www.atlasassistans.se
Telefon: 08 - 400 200 22
Besöksadress: Handenterminalen 6, 13640 Handen

Information från bolagsverket om Atlas Assistans AB

Omsättning
2018: 61 018 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 58 801 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 60 413 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 55 427 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: 9,4%
2017: 6,8%
2016: 3,0%
2015: 6,8%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: 5 690 tkr
2017: 3 953 tkr
2016: 1 774 tkr
2015: 3 752 tkr
Årets resultat
2018: -34 tkr
2017: 2 968 tkr
2016: 1 396 tkr
2015: 3 903 tkr
Summa eget kapital
2018: 3 034 tkr
2017: 3 068 tkr
2016: 1 671 tkr
2015: 4 775 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 0
2017: 0
2016: 1 571 tkr
2015: 0
Löner till övriga anställda
2016: 39 893 tkr
2015: 34 778 tkr
Antal anställda
2018: 133
2017: 97
2016: 122
2015: 113
Moderbolag
2018: 556846-3136
2017: 556846-3136
2016: 556846-3136
2015: 556846-3136

Skicka sidan till: