Hemsida: www.corabassistans.se
Telefon: 0652-20020 073-079 39 32
Besöksadress: Ängebyvägen 10, 820 77 Gnarp

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Corab Assistans AB

Omsättning
2019: 22 461 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 18 024 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 17 118 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 16 784 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 16 115 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 1,0%
2018: 2,0%
2017: 2,3%
2016: -1,4%
2015: -2,0%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 231 tkr
2018: 363 tkr
2017: 385 tkr
2016: -225 tkr
2015: -325 tkr
Årets resultat
2019: 168 tkr
2018: 272 tkr
2017: 355 tkr
2016: -232 tkr
2015: -97 tkr
Summa eget kapital
2019: 1 037 tkr
2018: 869 tkr
2017: 598 tkr
2016: 243 tkr
2015: 475 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 11 204 tkr
Antal anställda
2019: 48
2018: 39
2017: 41
2016: 42
2015: 42
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 57 750 kr
2017: 96 250 kr
2016: -56 250 kr
2015: -81 250 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 42 000 kr
2017: 88 750 kr
2016: -58 000 kr
2015: -24 250 kr

Skicka sidan till: