Hemsida: fmfassistans.se
Telefon: 019-60 90 420
Besöksadress: Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro

Information från bolagsverket om FMF Assistans AB

Omsättning
2019: 368 339 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 352 255 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 315 867 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 310 162 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 7,7%
2018: 7,1%
2017: 5,5%
2016: 6,1%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 28 244 tkr
2018: 24 955 tkr
2017: 15 416 tkr
2016: 18 797 tkr
Årets resultat
2019: 21 684 tkr
2018: 19 145 tkr
2017: 13 978 tkr
2016: 14 560 tkr
Summa eget kapital
2019: 52 994 tkr
2018: 31 310 tkr
2017: 17 665 tkr
2016: 18 688 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
Löner till övriga anställda
2019: 237 346 tkr
2018: 227 738 tkr
2017: 207 410 tkr
2016: 202 583 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2019: 14 255 tkr
2018: 1 745 tkr
2017: 1 679 tkr
2016: 1 751 tkr
Antal anställda
2019: 1029
2018: 981
2017: 884
2016: 860
Moderbolag
2019: 556856-6847
2018: 556856-6847
2017: 5568566847
2016: 556856-6847
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: