Hemsida: fmfassistans.se
Telefon: 019-60 90 420
Besöksadress: Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av FMF Assistans AB

Omsättning
2021: 382 268 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 372 337 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 368 339 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 352 255 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 315 867 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 310 162 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 9,3%
2020: 7,8%
2019: 7,7%
2018: 7,1%
2017: 5,5%
2016: 6,1%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 35 685 tkr
2020: 33 663 tkr
2019: 28 244 tkr
2018: 24 955 tkr
2017: 15 416 tkr
2016: 18 797 tkr
Årets resultat
2021: 27 871 tkr
2020: 21 399 tkr
2019: 21 684 tkr
2018: 19 145 tkr
2017: 13 978 tkr
2016: 14 560 tkr
Summa eget kapital
2021: 52 264 tkr
2020: 54 393 tkr
2019: 52 994 tkr
2018: 31 310 tkr
2017: 17 665 tkr
2016: 18 688 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 0
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
Löner till övriga anställda
2021: 244 350 tkr
2020: 239 123 tkr
2019: 237 346 tkr
2018: 227 738 tkr
2017: 207 410 tkr
2016: 202 583 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2021: 1 335 tkr
2020: 1 366 tkr
2019: 14 255 tkr
2018: 1 745 tkr
2017: 1 679 tkr
2016: 1 751 tkr
Antal anställda
2021: 1025
2020: 1029
2019: 1029
2018: 981
2017: 884
2016: 860
Moderbolag
2021: 556856-6847
2020: 556856-6847
2019: 556856-6847
2018: 556856-6847
2017: 5568566847
2016: 556856-6847
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 134 652 kr
2019: 112 976 kr
2018: 99 820 kr
2016: 268 529 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 85 596 kr
2019: 86 736 kr
2018: 76 580 kr
2016: 208 000 kr
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: