Hemsida: www.newlifeab.se
Telefon: 020-121244
Besöksadress: Byängsgränd 14, 12040 Årsta

Information från bolagsverket om New Life Assistans AB

Omsättning
2018: 81 130 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 73 142 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 75 428 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 73 504 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: 8,2%
2017: 1,2%
2016: 4,6%
2015: -0,5%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: 6 549 tkr
2017: 797 tkr
2016: 2 870 tkr
2015: -623 tkr
Årets resultat
2018: 5 031 tkr
2017: 636 tkr
2016: 3 261 tkr
2015: 113 tkr
Summa eget kapital
2018: 5 118 tkr
2017: 3 487 tkr
2016: 4 870 tkr
2015: 3 109 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 0
2017: 0
2016: 819 tkr
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 51 200 tkr
Antal anställda
2018: 210
2017: 170
2016: 165
2015: 268

Skicka sidan till: