Hemsida: bonzi.se
Telefon: 08-588 92 600 eller 08-588 92 604
Besöksadress: Skarpnäcks allé 60, 128 33 Skarpnäck

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av BonZi - personligt stöd AB

Omsättning
2020: 84 450 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 69 838 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 65 823 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 68 631 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 65 740 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2020: 8,8%
2019: 5,1%
2018: 3,4%
2017: 5,4%
2016: 6,2%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2020: 7 224 tkr
2019: 3 481 tkr
2018: 2 170 tkr
2017: 3 641 tkr
2016: 3 938 tkr
Årets resultat
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
Summa eget kapital
2020: 4 141 tkr
2019: 4 141 tkr
2018: 4 141 tkr
2017: 4 141 tkr
2016: 4 141 tkr
Utdelning till aktieägare
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
Löner till övriga anställda
2017: 45 050 tkr
2016: 43 417 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2017: 775 tkr
Antal anställda
2020: 154
2019: 128
2018: 128
2017: 132
2016: 136
Moderbolag
2020: 556972-6705
2019: 556972-6705
2018: 556972-6705
2017: 556742-0731
2016: 556742-0731
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 233 032 kr
2019: 120 034 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 0 kr
2019: 0 kr
Personlig assistans är en del av anordnarens verksamhet.

Anordarens kommentar till information från bolagsverket, lämnat till Assistanskoll

"Vinsten är innan skatt betalats."

Skicka sidan till: