Hemsida: spiraassistans.se
Telefon: 040 - 15 66 85
Besöksadress: Stora Nygatan 75, 211 37 Malmö

Information från bolagsverket om Spira Assistans AB

Omsättning
2018: 11 201 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 9 565 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 7 379 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 7 362 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: 5,5%
2017: 6,8%
2016: 6,0%
2015: 3,8%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: 583 tkr
2017: 622 tkr
2016: 415 tkr
2015: 267 tkr
Årets resultat
2018: 206 tkr
2017: 327 tkr
2016: 325 tkr
2015: 210 tkr
Summa eget kapital
2018: 415 tkr
2017: 409 tkr
2016: 382 tkr
2015: 287 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 0
2017: 200 tkr
2016: 300 tkr
2015: 230 tkr
Löner till övriga anställda
2015: 5 001 tkr
Antal anställda
2018: 24
2017: 20
2016: 15
2015: 15

Skicka sidan till: