Hemsida: www.animoassistans.se
Telefon: 040-631 30 90
Besöksadress: Norregatan 4b, 211 27 Malmö

Information från bolagsverket om Animo Assistans AB

Omsättning
2019: 15 466 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 17 010 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 18 789 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 17 813 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 18 800 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 1,8%
2018: -1,6%
2017: 2,3%
2016: 0,6%
2015: 6,6%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 281 tkr
2018: -273 tkr
2017: 426 tkr
2016: 102 tkr
2015: 1 219 tkr
Årets resultat
2019: 132 tkr
2018: 14 tkr
2017: 319 tkr
2016: 76 tkr
2015: 702 tkr
Summa eget kapital
2019: 696 tkr
2018: 564 tkr
2017: 750 tkr
2016: 532 tkr
2015: 956 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
2018: 0
2017: 200 tkr
2016: 100 tkr
2015: 500 tkr
Löner till övriga anställda
2015: 12 195 tkr
Antal anställda
2019: 27
2018: 33
2017: 39
2016: 36
2015: 37
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: