Hemsida: www.jeliacare.se
Telefon: 0430 – 77 50 60
Besöksadress: Industrigatan 18, 312 34 Laholm, , Ryttarevägen 18B, 302 62 Halmstad

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Jelia Care AB

Omsättning
2021: 7 293 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 4 684 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 8 040 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 3 761 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 2 939 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 3 516 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 5 204 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 17,8%
2020: 15,5%
2019: 10,8%
2018: 11,6%
2017: 8,5%
2016: -0,2%
2015: 22,1%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 1 297 tkr
2020: 724 tkr
2019: 868 tkr
2018: 437 tkr
2017: 248 tkr
2016: -7 tkr
2015: 1 107 tkr
Årets resultat
2021: 772 tkr
2020: 570 tkr
2019: 679 tkr
2018: 380 tkr
2017: 148 tkr
2016: -9 tkr
2015: 861 tkr
Summa eget kapital
2021: 842 tkr
2020: 670 tkr
2019: 750 tkr
2018: 622 tkr
2017: 242 tkr
2016: 94 tkr
2015: 953 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 0
2020: 600 tkr
2019: 650 tkr
2018: 550 tkr
2017: 0
2016: 0
2015: 850 tkr
Löner till övriga anställda
2015: 2 927 tkr
Antal anställda
2021: 14
2020: 9
2019: 22
2018: 11
2017: 7
2016: 7
2015: 8
Moderbolag
2021:
2020:
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 217 000 kr
2018: 437 000 kr
2017: 248 000 kr
2015: 1 107 000 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 169 750 kr
2018: 380 000 kr
2017: 148 000 kr
2015: 861 000 kr
Personlig assistans är en del av anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: