Hemsida: lergokenassistans.se
Telefon: 0709-745551 eller 0735-460719
Besöksadress: Körsbärsvägen 30, 262 65 Ängelholm

Information från bolagsverket om Lergöken Assistans AB

Omsättning
2017: 7 055 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 5 444 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 3 709 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2017: 169,5%
2016: -31,2%
2015: 3,0%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2017: 790 tkr
2016: -141 tkr
2015: 111 tkr
Årets resultat
2017: 601 tkr
2016: -142 tkr
2015: 109 tkr
Summa eget kapital
2017: 393 tkr
2016: -208 tkr
2015: -66 tkr
Utdelning till aktieägare
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2017: 4 315 tkr
2016: 3 921 tkr
2015: 2 486 tkr
Antal anställda
2017: 14
2016: 14
2015: 10

Skicka sidan till: