Hemsida: www.rtfl.se
Telefon: 08-711 40 00
Besöksadress: Måsholmstorget 3, 127 02 Skärholmen

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av RTFL Care AB

Omsättning
2021: 153 732 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 120 895 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 115 568 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 111 357 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 119 350 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 4,3%
2020: 6,2%
2019: 5,5%
2018: 3,5%
2017: 2,5%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 6 372 tkr
2020: 7 241 tkr
2019: 6 145 tkr
2018: 3 720 tkr
2017: 2 805 tkr
Årets resultat
2021: 6 549 tkr
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
Summa eget kapital
2021: 5 336 tkr
2020: 9 459 tkr
2019: 9 459 tkr
2018: 9 459 tkr
2017: 9 459 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 0
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
Löner till övriga anställda
2021: 101 920 tkr
2020: 79 393 tkr
2019: 76 611 tkr
2018: 75 101 tkr
2017: 80 024 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2021: 1 051 tkr
2020: 940 tkr
2019: 234 tkr
2017: 574 tkr
Antal anställda
2021: 218
2020: 205
2019: 203
2018: 195
2017: 212
Moderbolag
2021: 556972-6705
2020: 556972-6705
2019: 556972-6705
2018: 556972-6705
2017: 556742-0731

Skicka sidan till: