Hemsida: ekaassistans.se
Telefon: 0224-13738
Besöksadress: Hyttvägen 2, 733 38 Sala, , Slakerivägen 10, 721 32 Västerås

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av EKA Assistans och Utbildning AB

Omsättning
2021: 59 165 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 55 079 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 52 801 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 52 207 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 49 818 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 47 326 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 6,3%
2020: 4,3%
2019: 3,9%
2018: 4,9%
2017: 4,3%
2016: 2,7%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 3 665 tkr
2020: 2 355 tkr
2019: 2 042 tkr
2018: 2 555 tkr
2017: 2 142 tkr
2016: 1 268 tkr
Årets resultat
2021: 2 872 tkr
2020: 1 829 tkr
2019: 1 576 tkr
2018: 1 969 tkr
2017: 1 661 tkr
2016: 985 tkr
Summa eget kapital
2021: 8 539 tkr
2020: 6 517 tkr
2019: 5 457 tkr
2018: 4 731 tkr
2017: 3 561 tkr
2016: 2 550 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 950 tkr
2020: 850 tkr
2019: 850 tkr
2018: 0
2017: 800 tkr
2016: 650 tkr
Löner till övriga anställda
2016: 31 735 tkr
Antal anställda
2021: 118
2020: 113
2019: 95
2018: 98
2017: 96
2016: 95
Moderbolag
2021:
2016:

Skicka sidan till: